Neem nu deel aan de enquête over 'consumenten en hun houding ten opzichte van lokale voeding in West-Vlaanderen'

Woon je in West-Vlaanderen? Neem dan zeker deel aan de enquête over 'consumenten en hun houding ten opzichte van lokale voeding in West-Vlaanderen'.

Zo help je ons beter inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de consument waardoor we korte keten producenten beter kunnen begeleiden om klantgerichter te ondernemen.

Dit onderzoek kadert binnen het project Farmer Business+ waarin Hogeschool VIVES samenwerkt met Inagro vzw en Provincie West-Vlaanderen met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).