Een duurzaam idee om 1 ha open ruimte in te vullen? Grijp je kans!

Misschien was je erbij op ons Klimaatatelier op dinsdag 2 april 2019. Samen met een 60-tal ontwerpers, beleidsmakers en experten focusten we toen op 'productieve landschappen' en klimaatadaptatie. Samen werkten we concrete voorstellen uit voor een aantal openruimtegebieden in de regio. Er is een tijd van plannen en een tijd van doen.

Nu is het zover.

Intercommunale Leiedal heeft namelijk één hectare grond in eigendom vlakbij de kern van Sint-Denijs (Zwevegem). Het gaat in het bijzonder om een woonuitbreidingsgebied dat momenteel als landbouwgrond wordt gebruikt. Woonuitbreidingsgebieden kunnen gezien worden als reservegebieden voor wonen: wanneer de capaciteit van het huidige woongebied volledig is benut en er toch nood aan extra bouwmogelijkheden ontstaat, zijn deze gebieden eerste keuze om er nieuwe ontwikkelingen te realiseren. In onze regio blijkt dat volgens toekomstprognoses niet nodig. Vandaar dat we ervoor ijveren om dergelijke gebieden niet voor wonen maar wel als openruimtegebied te ontwikkelen.

Daarom stelt Leiedal deze gronden via een open oproep ter beschikking voor een duurzaam en innovatief openruimteproject dat niet enkel voor de omgeving en het klimaat, maar ook voor het dorp en zijn inwoners een meerwaarde betekent.

Heb je een concreet idee over wat er met / in deze open ruimte kan gebeuren? Dien dan tussen vrijdag 25 oktober 2019 en woensdag 1 januari 2020 via deze site.

Alvast heel veel succes!