Toekomst voor boer(in) & ons voedsel

Beste landbouwer, consulent of geïnteresseerde,

Op 18 februari (Kortrijk) en 3 maart (Brugge) houden Boerenforum en Wervel een gespreksavond over de toekomst van de voedselproductie. De centrale vraag van die avond gaat over de technologie in de landbouw : 'Is het vandaag de uitdaging om verder te gaan in de richting van een doorgedreven technologisering in land- en tuinbouw? Of moeten we los komen van de eenzijdige focus op productiviteitsverhoging en meer aandacht geven aan agro-ecologische landbouw?’

De West-Vlaamse Milieufederatie (koepel van de 87 West-Vlaamse Milieu- en natuurverenigingen) werkt vanuit milieu- en natuuroogpunt ook in het hart van de voedselvoorziening. We zijn ervan overtuigd dat technologie zeker een grote meerwaarde zal hebben (en heeft) voor de voedselproductie. Maar de technologie zal het niet oplossen en is voor veel boeren niet betaalbaar. Wij geloven oprecht dat zekerheid van inkomen (en beroepsplezier) voor de eerste schakel, de landbouwer, de ruimte schept voor een maatschappelijk verweven landbouw. Wij zijn ervan overtuigd dat de boer die tussen niche en industrie gevangen zit, de boer met kennis van en liefde voor de streek, ook die ondernemer is die de overgang kan maken naar een landbouw die nog meer ingebed is in haar omgeving. Het zal je niet verbazen dat we ons grote zorgen maken over de waterkwaliteit, de achteruitgang van bijvoorbeeld akkervogels, watertekorten die ook de natuurgebieden (en fauna/ flora in de beken) raken, … Momenteel ijveren we voor een degelijke en rechtszekere vergoeding voor die boeren die hun landschap inzetten voor maatschappelijke ecosysteemdiensten (biodiversiteit, water, koolstofopslag,…), of die de transitie willen maken naar een ander model. ‘Niet alles kan’ zegt het rapport van de Nederlandse Commissie Remkes over stikstof. Maar hoe kunnen we de voedselproductie en de producent met een grote lokale toegevoegde waarde dan wél meekrijgen in een ander, gedeeld verhaal?

Praktisch
03/03/2020
19:30 - 21:00
Stalijzerstraat, Brugge